Logowanie

Live-In Caregivers FAQ - Najczęściej zadawane pytania

FAQ FAQ

Zestaw najczęściej pojawiających się pytań, dotyczących kwestii pracy i funkcjonowania w ramach programu Live-In Caregivers.

1. Czy jako opiekun Live-In Caregivers, mogę podjąć jakieś działania w sytuacji, kiedy pracodawca traktuje mnie niesprawiedliwie?

Jako pracownik zagraniczny, twoja umowa o pracę powinna jasno określać podstawowe kwestie, dotyczące:

 • obowiązkowych świadczeń wypłacanych przez pracodawcę;
 • obowiązków pracownika;
 • godzin pracy;
 • płacy;
 • rozwiązania lokalowego ( w tym zakwaterowania i wyżywienia);
 • wakacje i uprawnienia do zwolnienia lekarskiego;
 • warunki rozwiązania umowy i rezygnacji.

Jeśli uważasz, że pracodawca traktuje cię niesprawiedliwie, możesz zadzwonić lub napisać do najbliższego sobie urzędu prowincjonalnego lub urzędu zajmującego się standardami pracy (lista instytucji w TYM linku), w celu uzyskania pomocy. Pracodawca nie ma prawa wyciągnąć konsekwencji z powyższego zachowania pracownika.

2. Co mogę zrobić, jeśli czuj, że jestem ofiarą nadużyć?

Nie należy doprowadzać do bezpośredniej konfrontacji ze sprawcą nadużyć. Trzeba poinformować policję lub władze prowincji o zaistniałej sytuacji. Organy te zajmą się badaniem sprawy i rozwiązywaniem problemu. Dla opiekuna, który padł ofiarą nadużyć ze strony pracodawcy, bardzo pomocne może być pomoc udzielana przez sieć wsparcia grupy zawodowej.

Jeżeli uważasz, że w twoim miejscu pracy zostały naruszone reguły i zasady, na bazie których relacja pracownik- pracodawca powinna się opierać, masz prawo do wniesienia wniosku o zmianę miejsca pracy i wydanie nowego pozwolenia na jej wykonywanie. Tego typu aplikacja będzie uważana za priorytetową i zostanie rozpatrzona w bardzo szybkim tempie. CIC posiada szczegółowy zestaw informacji na temat tego typu procedur, dlatego najlepiej jest się skontaktować z Call Center.

3. Pracuję jako opiekun w programie Live-In Caregivers i chcę przenieść się do własnego miejsca zamieszkania. Czy jest to możliwe?

Aby pracować jako opiekun na podstawach do własnego zamieszkania, twój pracodawca będzie musiał postarać się o nową ocenę LMIA, a ty będziesz misiał/a ubiegać się o nowe pozwolenie na pracę, na jego podstawie. Ponadto, trzeba będzie również starać się o prawo do stałego pobytu poprzez jedną z dwóch nowych ścieżek programu dla opiekunów: Caring for Children lub Caring for People with High Medical Needs, a nie poprzez program Live-In Caregiver.

4. Jakie wprowadzono ulepszenia do kanadyjskiego programu dla opiekunów?

Począwszy od 30 listopada 2014 roku, program dla opiekunów zawiera dwie nowe ścieżki, umożliwiające opiekunom z zagranicy, mającym doświadczenie w swojej profesji, w Kanadzie, ubieganie się o prawo do stałej rezydentury.

Ścieżkami tymi są:

- Opieka nad dziećmi;
- Opieka nad osobami z wysokim zapotrzebowaniem medycznym.

W przypadku obydwu z nich, zatrudniony opiekun nie musi mieszkać w domu swojego pracodawcy, mogąc tym samym mieszkać we własnym mieszkaniu, jednocześnie nie tracąc prawa do ubiegania się o pobyt stały w Kanadzie. Ponadto, osoba taka, będzie musiała pracować w Kanadzie, na odpowiednim pozwoleniu na pracę przez minimum dwa lata i będzie musiała spełniać wymagania dotyczące znajomości języka oraz wykształcenia.

Dodatkowo, ścieżki programu dla opiekunów są także dostępne dla wszystkich opiekunów, pracujących i żyjących na zasadach live-in (mieszkania w domu pracodawcy), którzy:

 • rozpoczęli pracę w Kanadzie jako opiekun Live-In Caregiver; lub
 • złożyli wniosek o pozwolenie na pracę jako Live-In Caregiver; lub
 • ubiegają się o wstępne pozwolenie na pracę, bazujące na ocenie LMIA, która została przedstawiona przez pracodawcę stosownym organom zajmującym się sprawami zatrudnienia i rozwoju społecznego w Kanadzie; oraz
 • spełnia wymagania pracy w programie Live-In Caregivers.

5. Czy jako opiekun pracujący w ramach programu Live-In Caregivers, mogę wyjechać na wakacje do swojego rodzimego kraju?

Tak, nie ma przeciwwskazań, aby osoba taka mogła wyjechać do swojej ojczyzny. Długość urlopu powinna być ustalona w umowie o pracę. Jeżeli opiekun pragnie wziąć dłuższe wakacje, niż jest to zawarte w kontrakcie z pracodawcą, musi uzyskać pisemną zgodę osoby, u której jest zatrudniony. W przeciwnym wypadku, może utracić pracę.

Jeśli dana osoba opuści teren Kanady przed zatwierdzeniem jej aplikacji o pobyt stały, może być ona pozbawiona możliwości powrotu do pracy. Taka sytuacja ma miejsce zwłaszcza, gdy:

 • opiekun pochodzi z kraju, którego obywatele potrzebują wizy a pobyt czasowy, aby wjechać do Kanady; LUB
 • pozwolenie na pracę wygasło i dana osoba nie ma już prawnego statusu w Kanadzie.

W tych sytuacjach, jeśli opiekun zostaje pozbawiony możliwości ponownego przyjazdu, wcześniej złożona, ale jeszcze nie zatwierdzona aplikacja o stałą rezydenturę może zostać pominięta i nie rozważana.

Przed podróżą należy się upewnić jakie wymogi wizowe są stawiane przed krajem swojego pochodzenia – nawet jeśli dana osoba zna je z przeszłości, wskazane jest, aby sprawdzić je ponownie, gdyż ulegają one zmianie.

Obywatele niektórych krajów i terytoriów, muszę mieć wizy na pobyt czasowy, aby wjechać do Kanady. Jeśli opiekun pochodzi z jednego  nich, bardzo prawdopodobne, że przed powrotem będzie musiał złożyć wniosek o wydanie takiego dokumentu, aby wrócić do Kanady. Może to zająć sporo czasu, dlatego ze wszystkimi formalnymi sprawami trzeba zapoznać się będąc jeszcze na terenie Kanady.

Jeśli dana osoba zostanie poza Kanadą przez czas dłuży niż jeden rok, lub jeśli jej pozwolenie na pracę wygaśnie w momencie, gdy jest ona poza Kanadą, będzie ona musiała ponownie starać się o miejsce w programie Live-In Caregivers, aby powrócić do Kanady.

6. Czy mogę pojechać na wakacje, podczas, gdy mój wniosek o stałą rezydenturę jest nadal przetwarzany?

Biorąc urlop i spędzając go w Kanadzie, nie będzie miało to wpływu na proces przetwarzania aplikacji. Jednak, jeśli dana osoba zdecyduje się na wyjazd poza granice kraju, w momencie gdy jej wniosek nadal jest w trakcie przetwarzania, może ona utracić możliwość powrotu. Więcej szczegółów na ten temat w poprzednim pytaniu (nr 5).

W momencie wyjazdu z Kanady, aby powrócić należy mieć:

 • ważny paszport lub inny dokument podróży;
 • ważne pozwolenie na pracę, jeśli dana osoba wraca do pracy;
 • ważne zezwolenie na pobyt czasowy (jeśli jest obywatelem kraju, który takiego dokumentu wymaga).

7. Jestem już opiekunem pracujących w ramach programu Live-In Caregivers. Czy będę mieć możliwość ubiegania się o prawo do stałego pobytu, gdy spełnię wymagania dotyczące pracy?

Tak. W momencie, gdy dana osoba spełni wszystkie wymagania związane z pracą może ubiegać się o prawo do stałej rezydentury. Może także, a nawet wskazane jest, aby kontynuowała ona pracę. Nie ma konieczności przejścia na jedną z nowych ścieżek programowych dla opiekunów z zagranicy.

Jeżeli opiekun zdecyduje się na pozostanie w ramach zasad live-in (zamieszkanie u pracodawcy), jego uprawnienie do stałego zamieszkania będzie bazowało właśnie na regułach programu Live-In Caregivers.

Jeżeli opiekun zdecyduje się na przejście na jedną z dwóch nowych ścieżek programowych dla opiekunów, jego uprawnienie do stałego pobytu, będzie opierało się o zasady dotyczące wybranej ścieżki.

8. Jakie mam prawa jako opiekun pracujący w ramach programu Live-In Cargivers?

Jako opiekun pracujący w ramach Live-In Caregivers, dana osoba ma prawo do godziwych warunków pracy i sprawiedliwego wynagrodzenia oraz traktowania, wynikających z przepisów prawa pracy, obowiązującego w większości prowincji w Kanadzie. Nic zawartego w umowie o pracę nie może naruszyć wspomnianych praw.

Pracownik ma prawo do opuszczenia miejsca pracy, jeśli posiada niezadawalającego pracodawcę. Więcej informacji o przedłużaniu pobytu, rezygnacji z pracy, zwolnieniach i innych sytuacjach związanych z uratą lub zmianą pracy, znajduje się w artykule: Pozwolenie na Pracę Live-In Caregivers. Ponadto, Rozporządzenie 185 Regulacji Ochrony Imigrantów i Uchodźców, wyszczególnia warunki dotyczące traktowania oraz praw pracowników zagranicznych.

Warunki pracy, do jakich zaliczamy także minimalną płacę podstawową, różnią się w poszczególnych regionach Kanady. Aby poznać szczegóły z nimi związane, należy skontaktować się bezpośrednio z biurem standardów pracy, funkcjonującym na danym obszarze.

Przepisy prawa pracy mogą obejmować prawa w następujących dziedzinach:

 • dni wolnych przypadających na każdy tydzień;
 • czas na płatne wakacje;
 • wypłacalne święta ustawowe;
 • wynagrodzenie za nadgodziny;
 • płaca minimalna;
 • maksymalne opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie.

Święta ustawowe są dniami, w których większość pracowników ma wolne, włączając w to osoby pracujące jako opiekunowie. Takie dni wolne, mogą być odpłatne lub dany pracownik może za nie otrzymywać premię za wykonywaną w nie pracę (forma nadgodzin). W Kanadzie, do tego typu świąt zaliczamy:

 • Nowy Rok (1 stycznia);
 • Wielki Piątek (Piątek przed Wielkanocą);
 • Victoria Day (koniec maja);
 • Dzień Kanady (1 lipca);
 • Święto Pracy (początek września);
 • Święto Dziękczynienia (połowa października);
 • Boże Narodzenie (25 grudnia).

Niektóre z prowincji i terytoriów mogą mieć jeden lub dwa dodatkowe dni ustawowo wolne od pracy.

Ostatnio zmienianypiątek, 06 marzec 2015 10:58

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

1°C

Toronto

Mostly Cloudy

Humidity: 63%

Wind: 30.58 km/h

 • 03 Jan 2019 1°C 0°C
 • 04 Jan 2019 6°C -1°C