Logowanie

Pracowniku zagraniczny – poznaj swoje prawa!

Prawa pracownika Prawa pracownika

Kanadyjskie prawo ochrania każdego pracownika, bez względu na jego pochodzenie. Warto zapoznać się z treścią dotyczącą bezpośrednio obcokrajowców. Najistotniejsze informacje z tego zakresu zostały przedstawione w poniższym artykule.

Każdy pracodawca musi:

 • wypłacać należności za wykonywaną przez pracownika pracę;
 • musi zapewnić bezpieczeństwo w miejscu pracy;
 • nie może odebrać pracownikowi paszportu ani pozwolenia na pracę.

Każda prowincja i terytorium posiada własną siedzibę, zajmującą się prawem pracy i zatrudnienia. Osoby z lokalnego urzędu pracy lub urzędu standardów związanych z zatrudnieniem, mogą umówić się z daną osobą na rozmowę o godziwej płacy, czasie pracy, okresach wypoczynkowych, ogólnych warunkach pracy oraz innych kwestiach dotyczących pracy.

Dany pracownik może skontaktować się z urzędem w dowolnym momencie i nie wymaga to uzyskania pozwolenia od pracodawcy. Ponadto, warto także odwiedzić stronę internetową danej siedziby (wszystkie dane teleadresowe, dla poszczególnych prowincji znajdują się TUTAJ). W sytuacji, w której pracownik skontaktuje się z odpowiednią jednostką zajmującą się kwestiami zatrudnienia, pracodawca nie ma prawa do wymierzania kar lub wyciągania innych konsekwencji. Pracownik ma pełne prawo do uzyskiwania informacji i otrzymywania pomocy.

Federalne prawo pracy i zatrudnienia dotyczy:

 • Rządu federalnego;
 • Banków;
 • Firm transportujących dobra między prowincjami;
 • Firm telekomunikacyjnych;
 • Większości firm prowadzonych i należących do rządu federalnego.

Pozostałe zawody są objęte poszczególnymi, prowincjonalnymi prawami pracy.

Umowa o pracę:

Podpisana przez pracownika umowa o pracę dotyczy zawodu, w jakim dana osoba ma pracować. Bez względu na typ zawodu, tego typu kontrakt powinien zawierać dwie podstawowe kwestie:

 • szczegóły zatrudnienia;
 • warunki zatrudnienia.

Warunki stwierdzają najwyższą możliwą ilość godzin do przepracowania w każdym tygodniu oraz określają kwotę pieniężną, jaka zostanie za nie wypłacona. Obydwie strony umowy – pracodawca i pracownik, muszą przestrzegać jej postanowień.

Przepisy prawne, dotyczące czasu pracy oraz godzin nadliczbowych (dodatkowy czas pracy lub czas pracy wykraczający poza regularne godziny pracy), są różne w zależności od prowincji, w której dana osoba zostaje zatrudniona. W celu uzyskania dokładnej informacji w tej kwestii, należy skontaktować się z lokalnym biurem zajmującym się standardami zatrudnienia i pracą.

Ważne jest, aby zachować w bezpiecznym miejscu kopię umowy o pracę. Jeżeli pracownik i pracodawca nie zgadzają się w sprawie szczegółów kontraktu w pewnym czasie, w przyszłości, umowa ta może okazać się pomocna.

Ponadto, umowa zawiera również informacje na temat pieniędzy, które mogą zostać odjęte od wynagrodzenia, wypłacanego pracownikowi (przykładowo składki, opłaty dla Canada Pension Plan and Employment Insurance – ubezpieczenie).

Utrata pracy:

Zazwyczaj pracodawca, przed zrezygnowaniem z usług pracownika, musi go powiadomić o swojej decyzji pisemnie lub wypłacić mu wynagrodzenie końcowe. Pracodawca jednak nie musi ostrzegać przed podjęciem tego typu decyzji w sytuacji, gdy pracownik dopuści się „poważnego wykroczenia poza zasady umowy” – przykładowo, bez powodu nie przyjdzie do pracy, dokona istotnego uchybienia itp.

Jeśli pracownik posiada umowę na czas określony, pracodawca nie jest zobowiązany do informowania go o zbliżającym się terminie wygaśnięcia kontraktu.

Przepisy na temat wypowiedzenia i informowaniu o nim pracownika, różnią się w każdej prowincji Kanady.

Jeśli pracodawca nie przestrzega prawa w sytuacji jego zwalniania, może on złożyć skargę do lokalnego urzędu pracy i standardów zatrudnienia. Ponadto, jeśli osoba taka jest objęta umową związkową, możliwe także będzie złożenie skargi formalnej za pośrednictwem tegoż związku.

Zamieszkanie:

Pracownik nie ma obowiązku zapewnienia pracownikowi miejsca zamieszkania w Kanadzie, chyba że:

 • dana osoba bierze udział w sezonowym agrokulturowym programie Seasonal Agrucultural Workers Program i zatrudniony jest jako tymczasowy pracownik rolniczy;
 • dana osoba bierze udział w programie dla opiekunów tylu live-in (mieszkający w domu swojego pracodawcy), w ramach programu Live-In Caregivers.

Jeżeli pracownik otrzyma zakwaterowanie i wyżywienie od pracodawcy, może on odliczyć koszty związane z tymi kwestiami od ogólnego wynagrodzenia pracownika. W większości prowincji, kwota pobierana za wyżywienie i zamieszkanie jest ściśle ograniczona i musi być odnotowana w umowie.

Zdrowie i bezpieczeństwo:

Wszyscy pracownicy zatrudnieni w Kanadzie mają prawo do bezpiecznych, nie zagrażających zdrowiu i życiu warunków pracy. Istnieją osobne przepisy regulujące kwestię ochrony pracowników przez niebezpieczeństwem. Prowincjonalne oraz federalne urzędy mają swoje własne zasady i przepisy związane z tą sprawą, a także indywidualne sposoby spojrzenia na kwestie zdrowia i bezpieczeństwa.

Odmowa wykonania pracy w niebezpiecznych warunkach:

W większości przypadków, pracownik ma prawo do odmówienia wykonania jakiejś pracy z obaw o własne bezpieczeństwo.

W takiej sytuacji, pracownik wraca do pracy i dostaje wynagrodzenie za czas, w którym:

 • zagrożenie zostało usunięte;
 • problem z bezpieczeństwem został rozwiązany;
 • urzędnik państwowy poświadczył, że wykonywanie pracy nie łączy się z niebezpieczeństwem.

Pracodawca nie może ukarać pracownika za to, że odmówił w takiej sytuacji wykonywania pracy.

Jeśli pracownik ucierpi podczas pracy:

Wiele prowincji zapewnia świadczenia rekompensacyjne dla pracowników. Tego typu odszkodowania oferują wsparcie medyczne lub pieniężne w sytuacji, gdy pracownik zostanie ranny podczas pracy, lub w jej wyniku doświadczy uszczerbku na zdrowiu (przykładowo zachoruje na jakąś chorobę).

W niektórych prowincjach, pracodawcy nie mają obowiązku zapisywania swoich pracowników do tego typu planów beneficjalnych. Informacja na ten temat musi być zawarta w umowie.

Pracodawca nie pobiera dodatkowych opłat (nie odejmuje od wypłaty pracownika) kwoty, wymaganej do wpisania go do programu beneficjalnego. Więcej informacji związanych ze świadczeniami można uzyskać w lokalnym biurze pracy i standardów zatrudnienia.

Uwaga! Jeżeli dana osoba miała wypadek w pracy, musi ona niezwłocznie porozmawiać ze swoim przełożonym i jak najszybciej udać się do lekarza, jeżeli wypadek  spowodował uszczerbek na zdrowiu i kondycji.

Czy miejsce pracy jest bezpieczne?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, każdy pracownik powinien zadać sobie następując pytania:

 • czy zostałem odpowiednio przeszkolony do pracy, którą wykonuję?
 • czy otrzymałem należne środki zabezpieczające, do wykonania danej pracy?
 • czy czuję się bezpiecznie wykonując swoją pracę?
 • czy pracuję w pobliżu materiałów niebezpiecznych?

Aby zgłosić niebezpieczne miejsce pracy, należy skontaktować się z lokalnym urzędem pracy i standardów zatrudnienia.
Prawa pracownika rolnego:

Niektórzy pracownicy rolni w Kanadzie posiadają specjalne uprawnienia. Aby uzyskać więcej informacji ich dotyczących, należy skontaktować się z lokalnym biurem pracy i standardów zatrudnienia lub sprawdzić sekcję Program dla sezonowych pracowników rolnych (Seasonal Agricultural Worker Program).

CIC oraz HRSDC (Human Resources and Skills Development Canada – Urząd Zasobów Ludzkich i Rozwoju Umiejętności w Kanadzie), wspólnie zarządzają kwestiami pracowników tymczasowych z zagranicy, przybywających do Kanady w ramach programu Tymczasowym Pracownik Zagraniczny (Temporary Foreign Worker Program).

Ostatnio zmienianysobota, 07 marzec 2015 11:35

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

1°C

Toronto

Mostly Cloudy

Humidity: 63%

Wind: 30.58 km/h

 • 03 Jan 2019 1°C 0°C
 • 04 Jan 2019 6°C -1°C